Do It Mobile - Lista e numrave të telefonit të Kinës http://do-it-mobile.com/story.php?title=lista-e-numrave-te-telefonit-te-kines Lista e numrave të telefonit të Kinës përfshinte 20 milionë numra celularë të kontaktit të popujve kinezë me detaje gjinore nga Baza e të Dhënave më të fundit të Postimeve. Sun, 17 Jul 2022 06:09:01 UTC en