Do It Mobile - Lista e Numrave të Telefonit në Danimarkë http://do-it-mobile.com/story.php?title=lista-e-numrave-te-telefonit-ne-danimarke Lista e numrave të telefonit të Danimarkës do t'ju japë 3 milionë të dhëna celulare të kontaktit të popujve të Danimarkës nga Baza e të Dhënave më të fundit të Postimeve. Sun, 17 Jul 2022 05:56:57 UTC en