1
Lista e numrave të telefonit të Kinës përfshinte 20 milionë numra celularë të kontaktit të popujve kinezë me detaje gjinore nga Baza e të Dhënave më të fundit të Postimeve.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Do It Mobile?

Do It Mobile is a social network devoted to electronic mobile devices and gadgets. Here you can read create and share news from all over the Net.

Latest Comments