1
Baza e të dhënave të numrave celularë të Emirateve të Bashkuara Arabe përmban numrat celularë të kontaktit të njerëzve në Emiratet e Bashkuara Arabe me emrin, adresën, gjininë etj.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Do It Mobile?

Do It Mobile is a social network devoted to electronic mobile devices and gadgets. Here you can read create and share news from all over the Net.

Latest Comments