1
Lista e numrave të telefonit në SHBA ka 90 milionë njerëz amerikanë që kontaktojnë numrat celularë me emrin e plotë, informacionin e adresës nga baza e fundit e të dhënave të postimeve

Comments

Who Upvoted this Story

What is Do It Mobile?

Do It Mobile is a social network devoted to electronic mobile devices and gadgets. Here you can read create and share news from all over the Net.

Latest Comments