1
Kështu, duhet të përdorni një listë të verifikuar për fushatat tuaja. Megjithatë, krijimi i një liste të tillë kërkon shumë kohë. Prandaj, opsioni i zgjuar është të blini një listë të përditësuar nga një kompani e besuar.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Do It Mobile?

Do It Mobile is a social network devoted to electronic mobile devices and gadgets. Here you can read create and share news from all over the Net.

Latest Comments