1
Lista e numrave celularë të Kanadasë përfshinte numrin e telefonit të kontaktit të 10 milionë njerëzve kanadezë me emrin, adresën nga baza e fundit e të dhënave të postimeve.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Do It Mobile?

Do It Mobile is a social network devoted to electronic mobile devices and gadgets. Here you can read create and share news from all over the Net.

Latest Comments