ד"ר קובי שגיא yeladim
הרטבת לילה מוגדרת כשחרור לא רצוני של שתן במצב של שינה, מעבר לגיל ארבע. כאשר ההרטבה מתרחשת במצב של עירות היא מוגדרת כהרטבת יום. תופעת הרטבת יום שכיחה הרבה פחות מהרטבת לילה.